Ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech chroni również w czasie kiedy nie jesteś w pracy. Wiele wypadków zdarza się w domu lub np. w czasie urlopu. Ubezpieczenie państowe pokrywa jedynie te, które wydarzyły się w pracy lub w drodze do niej.

Do kogo kierowane jest prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech?

Ubezpieczenie prywatne od następstw nieszczęśliwych wypadków jest przydatne dla wszystkich – dorosłych, dzieci i młodzieży. Ubezpieczenie to wypełnia lukę w ubezpieczeniu wypadkowym państwowym. Chroni osoby nie tylko w szkole czy w pracy ale również poza nimi. Takie dodatkowe ubezpieczenie jest niezwykle ważne w czasach pędu cywilizacyjnego w którym liczy się czas i dużo czynności wykonuje w pośpiechu.

Jaką lukę w społecznym ubezpieczeniu wypadkowym wypełnia prywatne ubezpieczenie od nieszęśliwych wypadków w Niemczech?

Ubezpieczenie wypadkowe państwowe w Niemczech wypłaca odszkodowania za wypadki, które wydarzyły się w pracu lub w drodze do niej lub z powrotem. Jednak około 70% wypadków zdarza się w czasie wolnym, w tym przypadku niezbedne jest dodatkowe ubezpieczenie prywatne. Dzieci do 3 lat nie są chronione od wypadku przez państwo. Pańswo niemieckie gwarantuję taką ochronę dopiero w czasię nauki (przedszkole, szkoła, studia).

Prywatne ubezpieczenie wypadkowe w Niemczech – co oferuje?

Ubezpieczenie takie zapewnia pomoc finansową w przypadku kalectwa lub śmierci. Firma ubezpieczeniowa wypłaca poszkodowanemu lub jego rodzinie odszkodowanie w wysokości sumy gwarantowanej lub w formie renty.